Õppetöö korraldus Kuldre Koolis alates 01.09.2020

Kooli tulek:

 • ka kergemate haigustunnustega (nohu) jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust perearstiga;
 • Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi!
 • koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata; 
 • kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla testitulemuse teadasaamiseni;
 • Kui õpilane läheb vanematega reisile riskiriiki, kus viirusesse nakatunute arv on 100 000 elaniku kohta üle 16, jääb ta 14 päevaks karantiini. Täpsed juhised  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Koolimajja sisenemine:
 

 • Lapsevanemad ja teised täiskasvanud sisenevad koolimajja üksnes klassijuhataja või kooli juhtkonna loal;
 • koolimajja sisenedes desinfitseerida käed; 
 • garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes);

 Õppetöö:

 • Vanem teavitab kontaktõppest loobumisest seoses viirusekartusega klassijuhatajat eKooli vahendusel ja võtab vastutuse lapse õppetöös edenemise eest.
 • Õppetöös kasutab igaüks ainult oma isiklikke õppevahendeid (ei laena klassikaaslastelt ega õpetajalt).
 • Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda, et õpilane on õppetööst vabastatud, õppetöö jätkub distantsõppe vormis.

Vahetunnid:

 • Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund/õuevahetund
 • vahetundides tuleb viibida hajutatult;
 • vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, vahetundides tuulutatakse klassiruume; 
 • enne järgmisse klassiruumi sisenemist desinfitseerida käed;

Söögivahetunnid:

 • enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või desinfitseerida  käed;
 • sööma minnakse klassidele ettenähtud aegadel.

 

Kui tekivad küsimused, probleemid, mured:

 • pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole;
 • olulised kontaktid väljaspool kooli:

  Portaalid: https://peaasi.ee/. https://www.teeviit.ee/.  
  Rajaleidja nõuandetelefon: 735 0700. 
  Lasteabi telefon 116 111.  

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral:

 • Haiguspuhangu tekkides piirkonnas kombineeritakse kontakt- ja distantsõpet. Üldjuhul püütakse säilitada 1.- 6. klassi õpilaste kontaktõppe vormi;
 • Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle antakse kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise;
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi õpilasi ja vanemaid. 
 • Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal. Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt kooli kodulehte ning eKooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta.