3. TIITELLEHT - selle osad ja nende paigutus

KUIDAS TEHA

  • Lülita sisse teksti keskele joondus;
  • vähenda suurendust niipalju, et oleks näha terve leht;
  • kirjuta ja paiguta tiitellehe osad samamoodi nagu näidisel.

Vaata Youtubest https://youtu.be/Cgk0nss2Uv4

PEAB OLEMA

  • Kirja tüüp peab olema Times New Roman
  • Pealkiri suurusega 16, kõik ülejäänud osad suurusega 12

Tiitelleht

Joonis 3: Tiitellehe näidis