10. SISUKORD - moodustamine

PEAB OLEMA

 • Sisukord asub 2-l lehel;
 • LK numbrid peavad olema õiged;
 • Esimene rida sisukorras peab olema  „SISSEJUHATUS“, mitte SISUKORD. 
 • SISUKORRA lehele lk numbrit ei panda, kuid läheb nagu tiitelleht lk arvestusse.
 • Lisade nimetused võivad SISUKORRA juures olla, aga ilma lk numbrita.

KUIDAS TEHA
Sisukorda on mõtet teha siis, kui kogu ülejäänud töö on valmis. See tähendab, et kõik peatükid ja alapeatükid peavad olema oma õigetel lehtedel ja nende asukohta peale sisukorra tegemist ei muudeta. Kui on ikkagi vaja midagi muuta, siis tuleb sisukorda uuendada.

Sisukorra näidis

Joonis 1: Sisukorra näidis

Sisukorra saamiseks tuleb läbi teha järgmised tegevused:

1. Pealkirjade ja alapealkirjade märkimine

Pealkirjade märkimine

Joonis 2: Pealkirjade märkimine

 • Tõmba pealkiri hiirega siniseks
 • Tavaline tekst asemel võta Pealkiri 1
 • Alapealkirja märkimiseks võta Pealkiri 2

Nüüd teab tarkvara, et see on pealkiri ja paneb selle pärast sisukorda.
 
2. Pealkirjade stiili korrastamine

Stiili värskendamine

Joonis 3: Pealkirjade stiili värskendamine

 • Muuda märgitud pealkirja tähed Times New Roman, suurus 12
 • Tõmba pealkiri hiirega siniseks
 • Reavahede nupu abil võta ära tühik lõigu eest ja lõigu järel.
 • Tee klõps parempoolse hiire nupuga sinisesse teksti
 • Allpool on näha Vormindamisvalikud, klõpsa sellele
 • Võta Värskenda ühtlustamiseks stiili Pealkiri 1

Nüüd on kõikide pealkirjade stiil ühesugune.

3. Sisukorra lisamine

 • Tee hiire klõps sisukorra lehe algusesse.
 • Klõpsa menüüle Sisesta
 • All servas on Sisukord
 • klõpsa variandile, kus numbrid on all servas alates 1-st
 • tõmba kogu sisukord hiirega siniseks
 • pane õiged tähed (Times New Roman, 12 suurus ja lülita välja B nupp ekraanil)
 • kui veel pole, siis pane sisukorrale pealkiri SISUKORD. Seda pealkirjana ära märgi. 


4. Lehekülgede paigutuse korrastamine
Sisukord lükkas ülejäänud jutu allapoole.

 • Mine Sissejuhatuse lehele
 • Otsi üles esimene pealkiri, mis on vales kohas
 • klõpsa hiirega selle ette
 • kasuta klaviatuurilt (Back)space klahvi ja tõmba tekst õigesse kohta tagasi.
 • Kontrolli igaks juhuks teised pealkirjad ka üle.

6. LK numbri peitmine sisukorra lehelt

 • mine tiitellehele ja te sinna kuhugi suvalisse kohta hiire klõps
 • Ava menüü Sisesta ja valise sealt Piir -> Jaotisepiir (järgmine leht)
 • Mine sisukorra lehele ja klõpsuta hiirega lk numbril. Satud jalusesse.
 • Erinev esileht juurde pane linnuke.

Nüüd peaks olema lk number Sisukorra lehelt kadunud.