Digiajastu haridusjuht - Kuldre Kooli edulugu

Kuldre Koolis on põhikool-lasteaed. Üks asutus, kuid mõlemal osal on omad eripärad. Seepärast toome välja ühe eduloo koolist ja teise lasteaiast.

Kool

  1. Probleem - õppetöös nutiseadmete kasutamine

Kuldre Koolis oli väga keeruline kasutada nutivahendeid õppetöö läbiviimiseks. Kuigi õpilastel oli õpetaja loal võimalik kasutada oma nutitelefone või tahvleid õppetöös, ei saanud ainult nendele seadmetele lootma jääda. Kunagi ei saanud kindel olla, kas eelnevad kokkulepped pidasid, kui palju seadmeid klassis parasjagu oli, kas neis on ruumi vajalikele äppidele ning kas seadmete akud on ka piisavalt laetud. Lisaks kippus tekkima probleeme WIFI ühendusega samaaegselt paljude seadmete kasutamisel.

  1. Lahendus - seadmed ja koolitus

Nutiseadmete kasutamise probleemi aitas lahendada tahvelarvutite hankimine ja uue ülekoolilise WIFI võrgu rajamine. Mõlema lahenduse puhul olid suureks abiks HITSA vastavad projektid. Praegu kasutatakse nutivahendeid peamiselt loodusõpetuse, matemaatika, algklasside ja ka lasteaia tundides.  Saame kasutada 30-t tahvelarvutit. Neist 10-t seadet kasutavad õpetajad ja 20 on varuks juhuks, kui õpilastel ei ole võimalik oma seadet kasutada. Kõikidel õpilastel on samuti juurdepääs õpilaste WIFI võrgule, et saaks oma seadmega õppetöös osaleda.   Õpilaste jaoks mõeldud tahvelarvutid asuvad loodusõpetuse ja matemaatika klassides. Need õpetajad tagavad ka tahvelarvutite laadimise. Vajaduse korral saavad loomulikult  teisedki õpetajad neid oma tundidesse sealt laenata. Nutiseadmete kasutamise edendamiseks oleme korraldanud õpetajatele mitmeid koolitusi, et tutvustada ja julgustada neid tahvelarvutite ning teiste nutiseadmete võimaluste abil õppetööd läbi viima.

Peame hetkeseisu heaks, kuigi nutiseadmeid saaks siiski õppetöös kasutada praegusest rohkem. Heaks hindame olukorda seetõttu, et kooli siseselt on  aktiivsematel õpetajatel tekkinud võimalus ja kogemus, vajadus ning harjumus kasutada nutiseadmete võimalusi.

  1. Mis saab edasi?

Nutiseadmete osas on ilmnenud, et lasteaia vanema rühma õpetajate huvi kasutada õppetöös tahvelarvuteid on suur. Seetõttu ostab kool sinna lähiajal eraldi komplekti tahvelarvuteid.

Nutiseadmete kasutamise  osas loodame, et Digikiirendi projekti abil leiavad õpetajad enda jaoks uusi võimalusi nutiseadmete kasutamiseks  õppetöös.

 

Lasteaed

  1. Probleem - dokumendikaamera ja projektori kasutamine õppetöös

Lasteaias oli probleem, et polnud võimalik näidata raamatu pilte/töölehti suurelt. Lastega tegevusi tehes kasutame erinevaid raamatuid, ettelugemiseks, piltide vaatlemiseks ja uurimiseks. Samuti kasutame väga palju pildimaterjali, näiteks,  kui on mere teema siis räägime kaladest, kui on sügis siis erinevad aed - ja puuviljade pildid  jne. Rühmas on korraga palju lapsi ja raamatust väikest pilti vaadata on keeruline, siis ütlevad lapsed, et ei näe ja keegi on ees jne. Samuti on tänapäeval palju häid õppevahendeid olemas multifilmide ja lastesaadete näol. Kuid polnud võimalust nende vahendite kasutamiseks.

  1. Lahendus

Probleemi lahendamiseks ostsime projektori ja sellega otse ühendatava dokumendikaamera. Kaamerat saame kasutada ka koos sülearvutiga. Lisaks saame kaamera ühendada rühmas oleva teleriga. Esialgu oli mõeldud, et kaamera ja projektor rändavad vastavalt vajadusele  ja saame neid kõikides rühmades kasutada. Nüüd on dokumendikaamerad  ja projektorid on olemas kahes rühmas. Lisaks avastasime, et projektorit saab kasutada lastele tantsude õpetamisel. Veel kasutame projektoreid ka lastevanemate koosolekutel, õpetajate ning lastevanemate koolitustel.

Kaamera kasutamise tulemusena on muutunud meie õppetegevus palju mugavamaks. Kõigile lastele on raamatu või mistahes pilt alati nähtav, ilma et kaaslase pea on ees. Lapsed on tegevuses rahulikumad, sest kõike on hästi näha. Samal ajal kui õpetaja loeb teksti, saavad lapsed pilti vaadata ja kaasa mõelda. Kaamera kasutamisega saavad kõik õpetajad hakkama. Enne tegevuse algust on tarvis vaid pisut ettevalmistusi teha, tehnika sisse lülitada ja pildid või raamatud valmis panna. 

  1. Mis saab edasi?

Sel õppeaastal on eesmärk hakata süstemaatiliselt kasutama beebotte. Beebotid on abiks lapse matemaatiliste oskuste ja eneseväljendusoskuse arendamisel. Oleme lastele neid tutvustanud ning lastele väga meeldisid need tegevused, mis said tehtud beebotte kasutades. Tähesipsikute rühmas võtame kasutusele tahvelarvutid.