Programmid ja projektid

Looduskoda aitas leida seekord ka haruldusi

Looduskoda1  Looduskoda2 

Jõuludest kuni veebruari keskpaigani oli Kuldre Koolil võimalus kasutada looduskoja vahendeid. Sealne õppekeskkond andis võimaluse uurida huvitavaid asju huvitavas kohas ja pisut teistmoodi. Iga tund oli omamoodi eriline. Kõige erilisem ja huvitavam leid jäi siiski seekord kõige noorematele. Õpetaja Mai õpilastel õnnestus püüda oma uurimistööde raames mikroskoobiga kinni lisaks hallitusseentele ka selle talve üksik lumehelves. See oligi kuusnurkne!

Vaata galeriid looduskoja tegemistest SIIT!

Õppekodade projekti kirjeldus

Projekt on suunatud viie kooli (Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirgulinna Keskkool, Lüllemäe Põhikool, Antsla Gümnaasium) õppe -ja ainekavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õppekeskkonna.

Projekti raames luuakse viiele koolile (ühe piirkonna maakoolid) õppekvaliteeti tõstvad tingimused. Arendatakse välja kolm koda (õppelaborit)- loodusteaduste koda, meedia koda, tehnoloogia ja käsitöö koda. Kõik kojad täiendavad üksteist ning kokkuvõttes on üks tervik.

Mobiilse loodusteaduse koja eesmärk on sisustada loodusteaduste kallakuga (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus) koolitunde praktilisemate ainekavaliste tegevustega. Soetatakse liikuv haagislabor, mis hõlmab loodussäästlikke tuleviku lahendusi (päikeseenerga baasil erinevad süsteemid- ventilatsioon, küte- näidislahendused, elektrit tootev jalgratas jne), ilmavaatluse tegevuste läbiviimise võimalusi, taime, looma ja vee-elustiku uurimise tingimusi ning looduslike ehitusmaterjalide näiteid. Haagis rajatakse võimalikult energiasäästlik ning targa maja põhimõtetel (ehitatakse Tehnopoli roheruumi näitel).

Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida ning kasutada loovtöödes ja projektõppes (analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise-ja väliskliima eripärad).